19.09.2015

Projektet Erasmus+

 • 25.06.2015 – 28.06.2015 – Takim bashkëpunimi: Explore Your Potential – Vrnjaçka Banja, Serbi
 • 29.06.2015 – 07.07.2015 – Shkëmbim Përvojash: BalsiKa – Kotor, Mali i Zi
 • 12.07.2015 – 15.07.2015 – Java Humanitare e Filmit
 • 22.07.2015 – 30.07.2015 – Shkëmbim Përvojash: Explore your potential – Vrnjaçka Banja, Serbi
 • 25.07.2015 – 04.08.2015 – Shkëmbim Përvojash: BalsiKa – Tuzla, Bosnjë & Hercegovinë
 • 11.08.2015 – 17.08.2015 – Trajnim: Creative strategies to approach challenging Youth – Pogradec, Shqipëri
 • 10.08.2015 – 18.08.2015 – Trajnim: Tools and Skills – Newcastle, Britani e Madhe
 • 20.08.2015 – 30.08.2015 – Shkëmbim Përvojash: BalsiKa – Strasbourg, Francë
 • 07.10.2015 – 16.10.2015 – Trajnim: Training of Trainers – Global Responsibility Education – Chisinau, Moldavi
 • 21.10.2015 – 28.10.2015 – Trajnim: Leadership+ | Divcibare, Serbi
 • 21.10.2015 – 24.10.2015 – Takim bashkëpunimi: Together for NEET – Krakow, Poloni
 • 25.10.2015 – 31.10.2015 – Takim bashkëpunimi: Contact Making Event in Global Responsibility Education – Slettestrand, Danimarkë
 • 15.11.2015 – 23.11.2015 – Trajnim: Beingpreneur, Be business, Man! – Durrës, Shqipëri
 • 27.11.2015 – 03.12.2015 – Trajnim: Digital Literacy On Human Rights Education – Pescara, Itali
 • 07.02.2015 – 13.02.2016 – Trajnimi: Together for NEET – Tetovë, Maqedoni
 • 06.04.2016 – 09.04.2016 – Trajnimi: Together for NEET – Brasov, Romania